CYD ENYSORB - Skydd mot grundstötning

Nicander 40 som är konstruerad av oss, har utrustats med ett nyutvecklat energiupptagande element, kallat CYD ENYSORB, som skydd om båten skulle segla på en undervattensklippa. Vi har tagit fram enheten i samarbete med Nicanders Båtvarv.

CYD ENYSORB består av två eller flera koner av syrafast stål, monterade ovanpå varandra och därefter sammansvetsade. Elementet har sedan monterats på kölbulben och därefter täckts av en strömlinjeformad kåpa av fiberarmerad plast. CYD ENYSORB är speciellt lämplig för T-formade kölar men kan anpassas till trapetsformade kölar.

Beräkningar och simuleringar visar att kollisionskrafter på köl, skrov och skrovförstärkningar dramatiskt kan reduceras med CYD ENYSORB.

Vid en grundstötning kollapsar CYD ENYSORB, minskar båtens retardation och absorberar en stor del av den kinetiska energin och reducerar därmed effektivt kollisionskrafterna. Elementets effektivitet beror på båtens hastighet och vikt, antal koner, deras längd, diameter och avsmalningsförhållande, samt materialspecifikation och materialtjocklek.

Vi har inga patent på CYD ENYSORB och eftersom det är en säkerhetsdetalj är avsikten att den som vill använda elementet skall få göra det.

Anders Ericson svarar gärna på frågor beträffande CYD ENYSORB från båtvarv och båtkonstruktörer.